Dnešní Irák, ale i osudy dalších zemí Blízkého východu, jsou ukázkou toho, jakou katastrofu způsobily vojenské intervence Západu posledního desetiletí. Není na čase přehodnotit dosavadní český postoj k těmto konfliktům?

Změna českého postoje by byla žádoucí a s ohledem na zcela viditelné a hrozivé důsledky počínání Západu v těchto částech světa, i nutná. Nemyslím ale, že k ní dojde. Jednak proto, že v ČR neexistuje žádná relevantní politická síla, která by takovou změnu byla schopna formulovat, vysvětlit a obhajovat, jednak proto, že nezávislá česká zahraniční politika prosazující české zájmy už neexistuje. Je plně podřízena centralizované zahraniční politice EU. Neočekávám, že by se na evropských radách toužili vyrovnávat s odpovědí na otázku obecnější ale fundamentální: proč Západ aktivisticky, nadšeně a všemi prostředky napomáhal rozbít geopolitickou situaci v severní Africe a na Blízkém Východě? Proč tak činil, když takové počínání bylo zjevně v rozporu s jeho ekonomickými i bezpečnostními zájmy? Nevěřím, že by si evropští politikové byli ochotni připustit, že odpověď nelze hledat ani v Libyi ani v Iráku, ale ve výkonu současných zahraničních politik EU a USA. Západ nahradil obhajobu zájmů ideologickým exportem vlastních hodnot „za každou cenu“. Bez ohledu na odlišnosti kulturní, sociální, náboženské i ekonomické. Nepřipouští si, že by „jeho“ hodnoty mohly být v jiných částech světa zpochybňovány, považovány za cizorodé či odmítány. V důsledku se tak neprosazují cíle, které si Západ chybně naplánoval, ale v tamních podmínkách vedou k chaosu, rozvratu a proto růstu nenávisti vůči Západu a jeho hodnotám. Dnešní strašidelná situace na Blízkém Východě (a bohužel už nejen tam) je důsledkem západního mýtu o předurčenosti ke globálnímu vítězství liberální demokracie a povinnosti Západu své hodnoty jiným - bez respektu k přirozeným odlišnostem - vnutit. Ne, bohužel nevidím, že by byl Západ ochoten kriticky svůj zahraničněpolitický přístup měnit a proto ani očekávám změnu českého postoje.

3. srpna 2014

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus