Bylo by vystoupení Británie z EU takovou katastrofou, jak je nám sdělováno? A pro koho?

S blížícím se termínem referenda o setrvání Velkou Británie v EU se průzkumy nálad britských občanů shodují v jednom: tábory „Ano“ a „Ne“ si o bruselském centralismu nedělají žádné iluze. To, v čem se zásadně liší, je jejich ochota či odvaha vstoupit do „neznámého“. Bylo by ovšem ono „neznámo“ katastrofou?

Britským „Ne“ dalšímu členství v EU by byl aktivován čl. 50 Lisabonské smlouvy. Ten zemi, která se rozhodne vystoupit z EU, zaručuje po následující dva roky zastoupení v Radě ministrů a všech dalších institucích EU.

Zásadní je, že členství v EU a členství v jednotném trhu nejsou totéž. V průběhu přechodného dvouletého období by došlo k vyjednání podmínek obchodní spolupráce a dá se téměř jistě předpokládat (při vědomí prokazatelných obchodních nerovnováh mezi Velkou Británií a EU), že by si Britové vyjednali nejméně tak dobré podmínky, jaké mají nyní, neboť by vyjednávali z mnohem silnější pozice. Velká Británie by s jistotou zůstala členem společného trhu, současně by se zbavila frustrujících závazků plynoucích z jednotné zemědělské a rybářské politiky, či by se vymkla jurisdikci Evropského soudního dvora.

A zejména by obnovila pro sebe to nejpodstatnější: svrchovanost britského zákonodárství na svém území.

Pro koho by tedy bylo katastrofou vystoupení Velké Británie z EU? V první řadě pro Brusel, neboť úspěšný britský příklad by mohl být následován dalšími nespokojenci. Rozhodně pro ty evropské elity, které se jakéhokoliv projevu touhy po variantním vývoji v Evropě děsí (a proto tak ze všech stran každého „katastrofálními“ důsledky Brexitu straší). I pro Německo, kterému by v dnes již „německé Evropě“ vyrostl znenadání nezávislý konkurent, ale které by současně uvnitř EU ztratilo spojence ve vyvažování francouzského vlivu.

Lze si jen přát, aby Britové našli odvahu vstoupit do „neznáma“. Ukázalo by se, že našli odvahu k návratu do starého dobrého světa liberální demokracie.

„Volba opustit EU neznamená vstoupit do neznámého, nebezpečného prostoru,“ vybízí Gerald Frost z The Danube Institute, „ale zůstat ve většinou starém známém světě, který se pouze zbavil vysoce nežádoucích rysů“.

Psáno pro Newsletter IVK

Ivo Strejček

1. května 2016 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus