Vážený pane, k Vašemu článku...,

co je to za paradox - poslanec Evropského parlamentu a jste proti Unii?

A navíc, Vy si ještě můžete vážit Ing. Václava Klause po té strašné amnestii, kterou provedl?

Moc mne to na Vás mrzí,

 

Ing. MF

  

Vážená paní ing. MF,

chci hned na začátku mé odpovědi prozradit, že jste se pod svoji poznámku korektně podepsala plným jménem.

Bez zábran a svobodně. Neobyčejně si toho vážím a oceňuji to.

Nicméně pro potřeby mé internetové stránky Vaše jméno, a nemějte mi to za zlé, skryji.

Říkáte, že jsem proti Unii.

To ale neznamená, že jsem proti prosperitě, stabilitě a blahobytu v té části Evropy, která je nyní nazývána Unií.

Naopak. Upřímně si přeji, aby tato část kontinentu byla kvetoucí a úspěšná. Moc si přeji, aby lidé, kteří tuto část Evropy obývají, žili v klidu a bezstarostně.

Nu, a v tom je právě ten problém.

Já si nemyslím, a na základě svých vlastních zkušeností dokonce i vím, že by se ta část Evropské unie, kterou máte stejně ráda jako já, vyvíjela úspěšně.

Stačí se podívat na státy jižního křídla EU – Řecko, Itálii, Španělsko či Portugalsko.

Vezměte třeba v úvahu míru nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let. Je katastrofálně, nepřípustně vysoká. Myslíte, že bych měl Unii chválit?

Naopak, viním ji. Je příliš přeregulovaná.

Víte, paní MF, kolik razítek a formulářů vnucených Unií je například třeba, aby si mladý kluk otevřel laciné bistro u vás na rohu?

Tušíte, jaké hygienické povinnosti předepsané Unií musí plnit? A umíte si představit, jak moc se musí kvůli tomu zadlužit?

A nebo jinak. Myslíte si, že „znalostní Evropa“, tedy prostor, kde vysokoškolské vzdělání je prý téměř povinností, právě proto kvete? Nezničili jsme tímto nesmyslným „evropským“ sloganem řemeslné vzdělání? Onu řemeslnou dovednost a technickou zručnost, které kdysi z Evropy učinily kontinent pokroku a zručnosti?

A máte dojem, že boj s globálním oteplováním (jehož finanční důsledky hmatatelně a bolestivě cítíme na konci každého měsíce na fakturách za spotřebovanou elektřinu) posouvá EU kamsi dopředu?

Ne, já paní MF, si to nemyslím.

Proto kritizuji Evropskou unii, protože jsem bytostně přesvědčen, že toto uspořádání Evropě škodí, že ji zpomaluje, že ji v důsledku ničí.

A to jsem se nezmínil o smutném vlivu nejrůznějších dotací na cokoliv (ale především to zbytné), vysokých daní, byrokratické nadvládě či odtrženosti politiky od zájmů a potřeb obyčejných občanů.

A měl bych!

Ano, pana presidenta Klause si vážím. Cíleně říkám presidenta, neboť budoucnost jistě prokáže, tak jako v případě jiných odvážných velikánů historie, že to byl významný představitel této země.

Tvrdíte, že vyhlásil „strašnou amnestii“.

Víte, každá amnestie bude lidmi považována za strašnou a nespravedlivou.

Ono je to v lidské povaze i zkušenosti, že lidé si prostě přejí „oko za oko, zub za zub“. Každá amnestie je v takových očích nespravedlivým rozhodnutím.

Souhlasím.

Žádná amnestie není spravedlivá.

Nečiní z nevinných nevinné. Činí z vinných nevinné.

A to onen po tisíciletí vyvinutý lidský smysl pro spravedlnost oprávněně nechápe.

Ale není také promyšlená amnestie činem nesmírně odvážným? Právě proto, že oponuje drtivému veřejnému mínění?

A není také promyšlená amnestie činem vysoce humánním? Činem, který vinné osvobozuje a nabízí jim možnost pokání?

Není odpuštění tím nejmocnějším činem, kterého jsme na tomto světě schopni – i povinni?

Vážím si pana Václava Klause za mnoho jiného stejně tak, jako bych se s ním o mnoho jiného přel, ale za amnestii bych si jej nedovolil kárat. Už proto, že mu tuto pravomoc Ústava ČR umožnila. Nedopustil se tedy ničeho protiprávního. Že to rozum většině lidí nebere, to je asi pravda.

Namísto zlobného mávnutí rukou bych si sám sobě položil otázku, jaké já sám mám právo soudit.

 

Vážená paní MF,

moc děkuji za Vaši poznámku. Byla statečná a v běžném životě normální.

Vážím si Vás za to

 

S úctou

 

Ivo Strejček 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus