Navázání diplomatických vztahů USA - Kuba: dodržují Spojené státy donedávna svatou havlovskou politiku lidských práv?

To, že dochází k napravování vztahů mezi USA a Kubou, tedy nastavování normálnější atmosféry mezi Západem a touto zemí, je dobrá zpráva. Mizí tak další pomník Studené války. A překvapivá snadnost i lehkost, s jakou k tomu dochází, by části politických elit v České republice mohly nabídnout příležitost k cennému poučení.

Vždyť fakt, s jakou rychlostí se v Havaně předhánějí špičkoví představitelé západních zemí, aby se „najednou“ s Kubou smiřovali (a především tak vytvořili schůdné předmostí pro ekonomickou expanzi vlastních firem do tohoto zeměpisného prostoru), nás konfrontuje (1) s naší naivní, v důsledku neplodnou – ale v Čechách po roce 1989 nedotknutelnou - politikou účelově přepjaté kritiky porušování lidských práv ve světě, u nás pěstovanou Václavem Havlem a lidmi z jeho myšlenkového okolí, (2) i s faktem, že ekonomické a politické sankce, jejichž cílem má být „potrestání“ či snaha po změně nepohodlného režimu, prostě nefungují.

Vzpomínám si na zvláštní politickou akci, kdy se před pár lety na Václavském náměstí ve vězeňských úborech zavírali do jakési klece významní politikové své doby, aby demonstrovali svoji opozici proti Castrovu kubánskému režimu. Nezapomenutelný je i výjezd pánů Pilipa a Bubeníka v roce 2001 na Kubu (věděli, kam jedou; věděli, co je tam čeká a vědomě porušovali zákony země, kam cestovali), aby jako turisté „podpořili kubánskou opozici“ a mohli se vrátit jako „obhájci svobody a lidských práv“.

A o to vlastně v Čechách po celá ta léta jde. Obhajoba plasticky definovatelných lidských práv (pozor, ne občanských!) byla v české politice nejsnadnějším způsobem, jak bezpracně a lehce budovat vlastní politické PR. Způsobem, jak snadno a povrchně „klouzat politikou na populární vlně veřejného mínění“. V podstatě sobecké zneužívání smutných osudů běžných lidí, žijících v nesvobodě, ve svůj vlastní politický prospěch – to je u nás většinovým a bezostyšným fundamentem tzv. obhajoby lidských práv. Vědí ti čeští politikové, kteří se nechali tak snadno před objektivy fotoaparátů fotografovat v „kubánském vězení na Václavském náměstí“, že to fakticky byly USA, které Castrův režim vehnaly do náruče Sovětského svazu vlastní nerozumnou a krátkozrakou politikou?

To havlistické – neupřímné a povrchní – pojetí obhajoby lidských práv je prokletím české politiky.

Jste proti totalitě? Bojujte proti gottwaldovskému komunismu! Jste nefalšovaným antikomunistou? Bojujte proti presidentu Putinovi! Jste opravdu prozápadní? Podporujte protiruské embargo! Jste obhájcem svobody? Spílejte komunistům a budujte lavičky Václava Havla! Jste morální osobností? Odsuďte presidenta Zemana za jeho cestu do Číny! Snadné v roce 2015.

V atmosféře lehkosti, v jaké si dnes na Kubě podávají dveře Američané s Francouzi a Brity, bychom si měli zvykat na roli morálních statistů v koutě, až tytéž země budou prolamovat ekonomické i politické embargo k Rusku.

Psáno pro Newsletter IVK

Ivo Strejček

2. září 2015  

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus