Odpovědi pro novoroční vydání Deníku

 

a)    Zda a případně proč se budete opět ucházet o poslanecký mandát

 

O své další politické i občanské budoucnosti mám jasno. Přesto neberte jako nezdvořilost, že si svoji odpověď ještě pár dní ponechám pro sebe. Považuji totiž slušné a korektní, abych o svých plánech vhodným a jasným způsobem nejprve informoval své kolegy a přátele v ODS, k čemuž ještě nebyla odpovídající příležitost. Až poté budu otevřeně informovat média.

 

b)   Co Vy sám považujete za nejvýznamnější událost(i) roku 2013

 

Za nejvýznamnější událost roku 2013 považuji historicky první přímou volbu prezidenta České republiky.  Považuji tento krok za nejzřetelnější politické rozhodnutí, které signalizovalo slábnutí či dokonce odcházení „polistopadové“ parlamentní demokracie a přechod k jinému politickému uspořádání ČR i odlišnému budoucímu průchodu demokracie.

Okolnosti pádu koaliční vlády v červnu 2013 či výsledky předčasných voleb do sněmovny na konci října 2013, podle mého soudu, nic nového neznamenaly.

Byly důsledkem hrubých politických chyb dvou hlavních politických stran, byly odvetou za spornou hospodářskou a daňovou politiku předcházejících vlád za posledních deset let. Pouze tak potvrdily konec „polistopadové republiky“ a byly oním pověstným „oknem příležitosti“ k něčemu novému. Jak zásadní to je změna (z pohledu obsahového, programového, formálního) teprve uvidíme.

 

c)    Chcete připojit jakékoli další Vaše zamyšlení k roku 2014?

 

Rok 2014 bude rokem významných historických výročí. Připomeneme si například 100 let od vypuknutí první světové války, jejíž důsledky tolik předurčily vývoj v Evropě po celé 20. století i 25 let od listopadové protikomunistické revoluce.

Rok 2014 bude bezpochyby rokem, ve kterém se i nová vláda bude zřejmě potýkat s hospodářským problémy, neboť nejbližší svět kolem vykazuje pramalé známky změn k lepšímu.

Myslím, že i v roce 2014 se prezident Zeman bude snažit prosadit svoji podobu jakéhosi (polo)prezidentského politického systému v Čechách.

Buďme ovšem především optimisty a s nadějemi očekávejme budoucí dny a týdny! Nečekejme pasivně na to, co nám nějakou náhodou spadne do klína. Věřme sami sobě! Zdravý selský rozum nám přece říká, že za nás naše horké brambory z ohně  nikdo jiný stejně tahat nebude!

Přeji každému ze čtenářů vše dobré, pevné zdraví, spolehlivé rodinné zázemí a tolik nezbytné štěstí. Úspěšný nový rok 2014!

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus