Kniha „Fenomén Knížák“

 Profesor Milan Knížák letos na jaře oslavil své 75. narozeniny a Institut Václava Klause uspořádal k jeho kulatému výročí v prostorách Institutu na Hanspaulce společenské setkání s názvem „Fenomén Knížák“. Kromě této akce Institut Milanu Knížákovi sestavil a věnoval knihu se stejným názvem - „Fenomén Knížák“. Křest knihy proběhnul 22. září 2015 v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí.

Smyslem této knihy nebylo, a ani nemohlo být, mapovat, popisovat či dokonce hodnotit Milana Knížáka jako všestranného umělce. Nikdo z nás nejsme kunsthistoriky a necítíme se nijak oprávněni posuzovat Milana Knížáka jako výtvarníka a umělce. I přesto, že o jeho výjimečném přínosu českému umění nemůže být sporu.

Nás na Milanu Knížákovi zaujalo něco jiného: zajímal nás Milan Knížák jako člověk vybudovaných, pevných a přesvědčivě obhajovaných názorů na svět kolem sebe. Všímali jsme si, jak rozhodně - a ve všech ohledech svobodně – se tento člověk vyjadřoval po celá desetiletí k vývoji uvnitř české společnosti, jak aktivně přispíval k jejímu přetváření všude tam, kde se cítil odborně povolaný či manažersky zdatný.

A přesto snad může být zájem Institutu Václava Klause o Milana Knížáka, při vědomí tolika odlišností v Knížákově osobnostním i profesionálním ustrojení, pro leckoho překvapivý. Detailnější zkoumání jeho občanských postojů však ukazuje, jak mnoho společného mají, na první pohled tak odlišné, osobnosti jakými jsou Václav Klaus a Milan Knížák.

Kniha pochopitelně nabízí názory, které obě osobnosti společně sdílejí a které je spojují. Záměrně však není složena výhradně z textů, v nichž by se obě osobnosti navzájem pouze chválily. Kdybychom zvolili tento přístup, vytvořili bychom sborník obsahově nudný, plochý a v důsledku i čtenářsky nezajímavý. Programově jsme hledali a dávali přednost takovým textům, ve kterých obě osobnosti spolu navzájem nesouhlasí či jeden s druhým polemizují. A jsem přesvědčen, že jsme zvolili správný přístup, jenž může i čtenáře samotného vybídnout ke kritickému přemýšlení o nabídnutém obsahu.

Kniha „Fenomén Knížák“ je obsahově rozdělena do pěti částí.

Úvodní část je sestavena z textů těch, kteří v dubnu vystoupili na již zmíněném společenském setkání na Hanspaulce. Zde čtenář najde texty Václava Klause, Jiřího Weigla, Ivany Kyzourové a Milana Knížáka.

Druhá, přirozeně nejrozsáhlejší část knihy, je výběrem z textů Milana Knížáka, které různě publikoval v minulých desetiletích. Tato kapitola je vnitřně strukturována tak, abychom v ucelených částech nabídli občanské názory Milana Knížáka na svobodu v nejširším slova smyslu, na vývoj české společnosti, na domácí politiku a její spolutvůrce, na svobodu umělecké tvorby, na poslání Národní galerie, jeho postřehy pedagogické a Knížákovy názory na Václava Klause.

Třetí část je věnována textům Václava Klause, které v různých letech a při různých příležitostech president věnoval osobnosti Milana Knížáka, jeho názorům a postojům.

Čtvrtá část knihy přináší ukázky z tvorby výtvarníka, fotografa, módního návrháře, autora nábytkového designu, básníka, hudebníka, fotografa Milana Knížáka, aby v páté části představil sám sebe.

A také jsme se v knize pokusili o vtip s vědomím, že jedním z názorů Milana Knížáka je, že vlastně „art is easy“. Celkem snadno jsme si tento názor osvojili a knihu doplnili o dvě fotografie, na kterých Václav Klaus fotoaparátem ve svém vlastním mobilním telefonu Milana Knížáka při různých příležitostech zachytil. Já bych řekl, že se to docela povedlo!

 A na závěr mi dovolte být poněkud osobnější. Po celé ty měsíce, kdy jsem knihu připravoval a sestavoval, jsem samozřejmě s panem profesorem Knížákem spolupracoval. Vždy jsem byl příjemně překvapen, jak pečlivý, spolehlivý a tolerantní člověk to je. Když bylo třeba něco dodat či doplnit do druhého dne, bylo to na stole včas. A když jsme my oba něco opomněli – pak to vše zachránila bezvadná paní Knížáková. Oběma za spolupráci nad knihou „Fenomén Knížák“ moc děkuji.

 

Ivo Strejček

13. října 2015

 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus