Také jste si na svých cestách po Vysočině (a nejen po ní) všimli, že kolem nás začínají vyrůstat parky slunečních elektráren rychlostí hub po dešti?

Hlavním důvodem jistě nebude lidově vžitý omyl, že „slunce svítí zadarmo a vítr zadarmo fouká“, ale velmi výhodné nastavení podnikatelských podmínek při výrobě elektrické energie z tzv. obnovitelných zdrojů.

Je poctivé nejprve zdůraznit skutečnost, že se Česká republika (v porovnání se všemi svými sousedy) nachází v luxusní pozici: vyrábíme více elektrické energie, než sami spotřebujeme. Prozatím.

Podle odhadů statistického úřadu tento stav (při stále rostoucí spotřebě elektřiny) skončí kolem roku 2015. Někdy v těchto letech již budeme potřebovat více elektřiny než na svém území vyrobíme.

Základní veličinou, která nás na tento stav nemilosrdně upozorní, bude cena. Vím, že již dnes společně lamentujeme nad cenami elektřiny a často slyšíme o nemravném počínání energetického gigantu ČEZ.

Elektřina je zbožím, se kterým se obchoduje. Rakousko, Německo, Maďarsko, Polsko a dokonce i Slovensko elektřinu nakupují. A protože jí je na mezinárodních burzách málo, je drahá a její cena stoupá. Tento trend je trvalý a cena poroste i nadále.

Řeknete, že právě toto je argument pro růst fotovoltaických elektráren. Mohl by být, kdyby se výkupní ceny elektrické energie takto získávané pohybovaly v tržním prostředí. Kdyby tomu tak bylo, cena „sluneční“ elektřiny by byla absolutně nekonkurenceschopná!

Výkupní cena „sluneční“ elektřiny je garantována na 20 let od data uvedení do provozu a dnes činí 12,89Kč/kWh bez DPH pro systémy s instalovaným výkonem do 30kW a 12,79Kč/kWh bez DPH pro systémy nad 30kW.

Elektřinu je možné dodávat na základě smlouvy obchodníkům s elektřinou (kteří jsou povinni ji odkoupit!) za tržní cenu a k tomu inkasovat tzv. zelený bonus, který je stejně jako výkupní cena garantován na 20 let a činí 11,79Kč/kWh bez DPH pro systémy s instalovaným výkonem do 30kW a 11,89 Kč/kWh pro systémy do 30kW.

Výkupní cena je každoročně valorizována o 2% až 4% a příjmy jsou v roce uvedení do provozu a po dobu 5 bezprostředně následujících let osvobozeny od daně z příjmu (1 + 5).

Z toho plyne, že slunce sice zadarmo svítí, ale přeměnit jeho energii na elektřinu je pořádně drahé!

V „jaderných“ Dukovanech dokážeme vyrobit elektřinu asi za 700 Kč/MWh, temelínskou elektřinu asi za 1000 Kč/MWh.

Podle jednoduchého propočtu na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o výkupních cenách elektrické energie dojdeme k neuvěřitelnému číslu: garantovaná výkupní cena sluneční elektřiny je asi 13 200,- Kč/ MWh. Tedy asi 19 krát vyšší než cena elektřiny z Dukovan!!!

Proto rostou fotovoltaické sluneční parky jako houby po dešti. Podnikatelé se velmi správně zorientovali v prostředí zcela chybných politických rozhodnutí. To, že se firmy i jednotlivci vrhnuli do výstavby slunečních elektráren je z jejich pohledu rozhodnutí správné.

Představte si, že si otevřete pekárnu, budete prodávat rohlíky a chleba za pevně stanovené a garantované ceny po dobu 20 let, zákazníci je budou povinni od vás kupovat a ještě k tomu nebudete muset prvních 6 let odvádět žádnou daň. Krásná představa, že?

Na pranýř patří všichni ti politikové, kteří fanaticky prosazují myšlenky obnovitelných zdrojů energie, ať to stojí, co to stojí. Namísto seriózní a neideologické diskuse o rozvoji jaderné energetiky, vnucují a prosazují drahé a nehospodárné koncepty. Koncový zákazník to vše zaplatí (a nebude ani spílat politikům, protože „za vše může ČEZ“)!

Vzpomeňte si na to, až budete platit vyúčtování za elektřinu!

Zdroje informací:

Ministerstvo životního prostředí ČR:

  • vyhláška č. 364/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů,
  • vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů,

Energetický regulační úřad ČR: http://www.eru.cz/pdf/cen_roz

Ministerstvo financí ČR: Zákon o dani z příjmu § 4 odstavce 1 písmene e)

Vlastní výpočty

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus