Poosmnácté

 

V roce 2011 vynaložila Evropská unie celkem 129,4 miliardy eur a v úterý, 6.listopadu 2012, byla na internetových stránkách Evropského účetního dvora vyvěšena Zpráva této instituce, která daňové poplatníky informuje o tom, jak úspěšně si unie s rozdělováním těchto peněz v roce 2011 počínala[i].

A žádné povzbudivé čtení to není. Již osmnáct let v řadě nejvyšší kontrolní instance v EU nepřiznala evropskému rozpočtu absolutorium.

Poosmnácté v řadě ve své Zprávě identifikuje vážná porušení finanční disciplíny zejména v oblasti plateb, kde „odhadovaná míra chyb činila v roce 3,9% evropského rozpočtu“ (zkuste si rychle přepočítat, kolik jsou přibližně 4% ze 130 mld. eur. Pěkná sumička, že?)  A podstatné je, že oproti roku 2010 se v roce 2011 míra chyb dokonce zvýšila!

Největší část evropského rozpočtu tvoří finanční přímá podpora a podpora trhu v zemědělství (43,8 mld. eur ze 129,4 mld. eur celkového rozpočtu). Právě v této části, jako obvykle každý rok, našli auditoři Evropského účetního dvora závažná pochybení. Ze  všech operací, které podléhaly kontrole, bylo plných 39% shledáno chybnými.

A zpráva uvádí příklad: jednomu zemědělci v nejmenované členském státě EU (Zpráva tuto zemi neuvádí) byla přiznána dotace na chov 150 ovcí. Při kontrole však onen zemědělec neměl ovci ani jednu.

A dále, při kontrolách ve dvou členských státech (Itálii a Španělsku) Účetní dvůr zjistil četné případy, kdy pozemky vedené jako „trvalé pastviny“ a které byly evidovány jako pozemky na 100% způsobilé, byly pokryty hustým lesem, křovinami či skalisky.

Ještě hůř dopadla kapitola Rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a ochrana zdraví.

Plných 57% (!!!) kontrolovaných operací bylo zatíženo chybou. I zde není nouze o popis nejkřiklavějších podvodů.

V rámci kontroly (opět v Itálii) auditoři prověřovali poskytnutou dotaci na výstavbu „dvoupatrové budovy v zemědělském podniku, která měla zahrnovat laboratoř pro zpracování ovoce a skladovací prostor a terasu pro sušení ovoce“. Platební agentura (kterých je i v Čechách jako máku) přiznala k vybudování takové stavby částku 0,2 mil. eur. Kontroloři ovšem zjistili, že „budova má převážně znaky soukromého obydlí a nikoli zemědělské budovy“.

Ale pozor, je tu další děsivý příklad. Dle dohody s Mauritánskou islámskou republikou mohou plavidla EU lovit v jejích vodách výměnou za finanční příspěvek EU. „Odlov nebyl dostatečně přesně monitorován a úlovky byly vyšší, než se předpokládalo. EU tak musela zaplati Mauritánii navíc 1,9 mil. eur“.

Není překvapením, že i platby do regionální politiky dopadly mizerně. Tady bylo ze všech auditovaných operací zatíženo „nějakou“ chybou plných 59% finančních operací.

A tak to jde pořád dokola. Chyby v podpoře zaměstnanosti a sociálních věcech, podvody ve financování vědy a výzkumu. Problémy v poskytování finanční pomoci ve správních a „jiných“ výdajích (což jsou výdaje na provoz orgánů a institucí EU, financování „lidských zdrojů“ evropských institucí, výdaje na budovy, vybavení, energie a informační technologie).

Poosmnácté v řadě, tedy osmnáct let po sobě, se Evropský účetní dvůr odmítnul podepsat pod závěrečný účet předcházejícího roku.

Co by se asi stalo se soukromou firmou, kdyby poosmnácté v řadě auditoři či úředníci finančního úřadu shledali vážná provinění ve vedení účetnictví, nesrovnalosti ve výdajích či dokonce zjevné podvody?

Existovala by taková firma ještě? A nebyli by její majitelé již dávno – a oprávněně – ve vězení za podvody?

Česká média dnes a denně přinášejí informace o korupci a podvodech. To je správné a správnější především vždy, když jsou takové informace podpořeny rozhodnou akcí státního zastupitelství a policie. Dnes a denně podléháme představě, že Češi jsou zloději a podvodníci nejhoršího ražení.

A hle! Poosmnácté v řadě je dobré si připomenout, že v tom ani trochu nejsme sami. To není omluva, to je popis dotacemi prošpikovaného prostředí, ve kterém na evropském kontinentě žijeme.
[i] Celý text Zprávy Evropského účetního dvora lze dohledat na www.eca.europa.eu

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus