Módou posledních let se stala mylná víra, že „vítr fouká zadarmo“ a také že „Slunce zadarmo svítí“. Na základě těchto úvah se po celém území České republiky začínají objevovat větrné a solární elektrárny. Jejich výstavba není chybným podnikatelským rozhodnutím, ale zcela mylným rozhodnutím politickým.

Část světových i domácích politiků mluví o tzv. globálním oteplování. Na základě poznatků části vědecké veřejnosti tvrdí, že původcem klimatických změn je člověk se svou produkcí oxidu uhličitého. Z toho se ukvapeně usuzuje, že je třeba cíleně podporovat pouze ty zdroje energie, které produkují minimální množství CO2.

Státní podpora větrným a slunečním elektrárnám je zakotvena v zákoně 180/2005 Sb.

Energetický regulační úřad stanovuje pevné ceny, ze které je elektřina z různých zdrojů vykupována. Výkupní cena je garantována na 15 let dopředu tak, aby byly zajištěny návratnost investice a přiměřený zisk (viz. tab. 3).

Z porovnání uvedených dat plyne, že sice „vítr fouká zadarmo“ a „Slunce také zadarmo svítí“, ale přeměnit tyto zdroje na efektivní elektrickou energii je nesmírně drahé (viz. tab. 2).

Pokud vše převedeme do grafu, přehledně vidíme, kolikrát převyšují výkupní ceny různých druhů energií výkupní cenu energie získávané z „klasických“ zdrojů (uhelných, jaderných). V grafu č. 1 jsou tyto ceny „klasických“ zdrojů označeny jako tlustá čára. Vše, co je „nad“ touto cenovou hranicí jsou výkupní ceny tzv. alternativních zdrojů (biomasa, vítr, slunce).

I proto je výsledná cena elektrické energie pro zákazníka tak vysoká. Přemrštěná a nerozumná podpora tzv. obnovitelných zdrojů energie se promítá do koncových cen, které zaplatí každý z nás.

Za tento fakt nemohou podnikatelé, kteří správně (a logicky) investují tam, kde jim kyne vysoký a dlouhodobě zaručený zisk. Za tento stav mohou chybná rozhodnutí politiků, kteří ze sporné teorie o tzv. klimatické změně způsobené lidskou činností udělali drahé náboženství, o kterém se nediskutuje.

Graf 1: Výkupní ceny energií

 

Tabulka 2

Zdroj: Evropská komise

Zdroj

Náklady
(€/MWh)

Emise CO2 (kg/MWh)

O kolik je dražší proti uhlí

Uhlí odsířené

30-40

800

0%

Jaderné

40-45

15

20%

Biomasa

25-85

30

57%

Vítr pevninský

35-175

30

200%

Solární

140-430

100

717%

 

Tabulka 3: výkupní ceny „větrné“ a „sluneční“ energie

Zdroj: Energetický regulační úřad

 

Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh

Zelené bonusy v Kč/MWh

Větrná elektrárna uvedená do provozu po 1.1.2007 včetně

2460

1950

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1.1.2006 do 31.12.2006 včetně

2510

2000

Sluneční elektrárna pro zdroj uvedený do provozu po 1.1.2006 včetně

13460

12750

Sluneční elektrárna pro zdroj uvedený do provozu před 1.1.2006

6410

5700

 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus