Někdy od listopadu loňského roku se začalo mluvit o zavedení tzv. datových schránek. A před pár týdny demonstrativně roztrhal velkou obálku s modrým pruhem ministr vnitra Langer. Oznámil revoluci v doručování veřejné pošty.

„Po třech letech stojí česká veřejná správa před největší změnou za posledních 200 let, přichází revoluce v komunikaci veřejné správy s občany….Věřím, že stejně, jako se staly minulostí telegramy, bez kterých jsme si kdysi nedokázali život vůbec představit, opustí v dohledné době českou část planety Země i obálky s pruhem,“ prohlásil Langer.

Datové schránky budou povinně zavedeny od 1.7. 2009 ve všech orgánech státní správy a ve všech firmách, které podnikají jako právnické osoby. Fyzické osoby si je budou moci zřídit na vlastní žádost nepovinně.

Příčiny zavedení lze shrnout takto: snížení byrokratické zátěže a s tím spojené snížení počtu úředníků, odstranění počtu nedoručené pošty, kterou si adresát záměrně nevyzvedne, rychlejší komunikace mezi orgány státní správy a podnikatelskými subjekty a náhrada papírové pošty poštou elektronickou.

Podstatou datové schránky je zřízení prostoru v počítači uživatele, kam mu budou ostatní uživatelé „datové sítě“ posílat poštu, která dodnes chodí ve známých obálkách s modrým pruhem, ovšem v elektronické podobě.

Správce této datové schránky (kterých bude omezený počet) by měl tuto poštu dál distribuovat elektronickou formou těm, kteří jsou jejich konečnými příjemci.

Pro některé z nás, počítačové amatéry a laiky, to zní docela libě. Představujeme si, že se uspoří čas, komunikace se zrychlí, zmizí trapnosti se záměrným nevyzvedáváním pošty atd. Jaké však je moje překvapení, že se v každé debatě se starosty či místostarosty na téma datové schránky, setkávám se skepsí, neporozuměním či odmítáním. Obavy rostou úměrně s klesající velikostí obce. Čím více jejich argumentům naslouchám, tím více jejich (praxí motivovanému) odporu rozumím.

Argument 1: zatím skoro nic nevíme

Zdá se mi, že za největší nedostatek této revoluční změny považují všichni shodně časový tlak na zřízení datové schránky v kombinaci s absolutní neznalostí praktických podrobností. Na mnohé otázky neumějí starostové vůbec odpovědět nebo se jejich odpovědi v důležitých detailech různí.
Ti šťastnější, kteří mají za zády celý úřad s desítkami úředníků, si mohou dovolit luxus přenést detaily na tajemníka úřadu. Někteří z vedoucích úřadů již byli na jednom, maximálně dvou školeních, pořádaných ministerstvem vnitra nebo Českou poštou. Ale ani ti nejsou pořádně moudří. Dosvědčila mi to minulý týden tajemnice jednoho městského úřadu na Blanensku.

Argument 2: co se skutečně uspoří

Došlou poštu, dle úřednice dalšího obecního úřadu na Jihlavsku, ráno otevře a musí jí přidělit číslo jednací. Jak, to prozatím neví, protože neexistuje jednotný počítačový program. Obec si jej tedy buďto pořídí (a vynaloží finanční prostředky), nebo dokumenty vytiskne, orazítkuje a zařadí podle zaběhlé metodiky. To prý bude na středně velkých a malých obcích asi nejběžnější způsob. Nic se tedy neuspoří, zvýší se obecní náklady na takto zpracovávanou poštu a zřejmě bude třeba přijmout člověka, který se o to bude starat na plný úvazek.

Argument 3: a co malé obce?

Především z těchto důvodů se zcela podvedeni cítí všichni starostové, kteří nejsou pro výkon své funkce uvolněni a kteří mají na správu obce k dispozici maximálně ještě jednu pracovní sílu.

Stýskají si: tak po práci si ještě budu muset sednout k počítači, nějak se s tím vším vypořádat, vytisknout a roznosit po obci za Českou poštu!

Argument 4: bezpečnost citlivých informací

Mezi orgány veřejné správy snad nekolují supertajné informace, o které bychom se měli obávat před napadením důmyslných počítačových pirátů. Zcela jinak se na to dívají majitelé firem. Informace o firmách jsou součástí podnikatelského tajemství. Ti se nežádoucího úniku bojí.

Bude to tedy revoluce nebo chaos? Zřejmě něco uprostřed, dotváření za pochodu, průzkum bojem, test zručnosti „udělej si sám“. Alespoň tak to dnes vypadá. Ne podle mě, ale podle praktiků na nejnižších stupních samosprávy.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus