Město Žďár koupilo od odborů kulturní dům a bude podnikat v kultuře!

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou, jehož jsem členem, rozhodlo na svém zasedání 3.12.2009 o odkupu Domu kultury, který doposud patřil odborářům. Za 15 016 611,- Kč (bez DPH).

(zdroj: http://www.zdarns.cz/zastupitelstvo/ZM2009-17.asp)

Hlasoval jsem proti, protože odmítám tento nákup z následujících důvodů:

  1. Obec nemá podnikat. A už vůbec ne v kultuře. Nemá vytvářet a platit místa profesionálních kulturních pracovníků, protože k tomu má jediný zdroj: peníze daňových poplatníků. A protože osobní preference každého z poplatníků jsou přirozeně jiné, obecní rozpočet nemá paušálně platit „kulturu všem“, protože ony preference nezná. Snadno tak může nabízet v kultuře pouze to, co se aktuálně líbí organizátorům.
  2. Obec má vyjadřovat zájem na rozmanitém kulturním životě ve městě pouze formou příspěvků, o které jednotliví organizátoři kulturních akcí soutěží. Město má garantovat silný grantový program, ve kterém získají podporu rozmanité kulturní projekty formou nezávislé soutěže (vyhlašovatelem a posuzovatelem kritérií může být nezávislá grantová komise zvolená členy Zastupitelstva města a složená z respektovaných osobností města).
  3. Současná tendence masivní organizace kultury zaměstnanci města povede k vytvoření „chráněné městské firmy na kulturu“. Chceme opravdu vytěsňovat drobné soukromé organizátory a nadšence, kteří tak obtížně shánějí každou korunu na organizování nejrůznějších kulturních akcí? A chceme vůbec něco tak nepolapitelného a osobního, jako kultura sama o sobě je, úředně organizovat?
  4. Kultura v nejširším pojetí není pouze množství divadelních představení a výstav, ale uvážlivé financování knihoven, škol, péče o památky či finanční výpomoc zájmovým spolkům. Nákupem kulturního domu bude zbývat výrazně méně na žádoucí financování toho, čemu má obec skutečně pomáhat.
  5. S nákupem kulturního domu vzniká městu problém: co s tímto majetkem dál? A proto vznikne nová příspěvková organizace „KULTURA Žďár“. Příspěvková organizace je ovšem krycí název pro novodobé socialistické hospodaření města. Městem placení zaměstnanci podnikají, ale nenesou riziko ztráty (jako každý jiný podnikatel). Ztráta je dokryta z městského rozpočtu.
  6. K tomu, aby nová příspěvková organizace mohla „organizovat kulturu“, má ve své zřizovací listině povolenu škálu podnikání. Co je to ale za podnikání, které není spojeno s žádným podnikatelským rizikem! Nemají tyto činnosti provozovat soukromí podnikatelé? „Komunální podnikání“ prohlubuje významné nerovnosti na trhu.
  7. Město Žďár nad Sázavou odkoupí majetek odborů, o jehož fyzickém stavu má nejasnou představu. Nikdo nebyl schopen odpovědět na otázku, jaké finanční nároky na městský rozpočet si vyžádají opravy (budova je stará mezi 30 – 40 lety, má rovnou střechu, což je na drsné Vysočině vždy nevýhoda, stav elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů, posudek statika nebyly součástí projednávaného materiálu). Pochopitelně za odpověď nepovažuji vágní vyjádření jednoho z městských zastupitelů, že „si to procházeli a do 5 let se tam nemusí vložit ani koruna“.
  8. Městský rozpočet na takový nákup nemá finanční prostředky! Na tento nákup v době rozpočtového napětí si buďto bude město Žďár muset vypůjčit (to je ale výhodný nákup, že?) nebo v návrhu rozpočtu vyškrtnout některou z předem plánovaných akcí. A aby nebylo tomu celému furiantství konec, město dokonce zaplatí daň z převodu nemovitosti ve výši dalších 0,5 mil. Kč za samotné odboráře!

Proti: I. Strejček – ODS, J. Brychta - ODS, J.Miklík – KSČM
Zdrželi se: V. Frendl - ODS. R. Chlubna – ODS
Zbývajících 19 přítomných bylo pro.
Takže, asi jsem se musel zbláznit!

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus