Polsko po volbách mezi Východem a Západem

V říjnu proběhly v sousedním Polsku řádné parlamentní volby, jejichž přesvědčivým vítězem se stala tamní pravicová strana Právo a spravedlnost.

To, že v Polsku zvítězila pravice, není překvapením. Její dominanci volební odhady dlouhodobě předpovídaly. Překvapením, kromě vymazání „tradiční“ polské levice, ale je, jak  přesvědčivě a s jakou převahou pravice porazila osm let vládnoucí Občanskou platformu. Přestože byla její politika vyzdvihována Bruselem jako příklad vzorového překonávání finanční a hospodářské krize, Poláci hlasováním prokázali, že posuzují kondici své země v širším kontextu a že ji vnímají jako nedostatečnou.

To, že se Donald Tusk, nejvýraznější tvář Občanské platformy, stal „presidentem“ EU, Kaczyńského konzervativcům zřejmě pomohlo hned dvakrát. Jednak se zbavili politického konkurenta, jednak na příkladu Tuskova „bruselského politického růstu“ snadněji Polákům demonstrovali vazalství Tuskových vlád vůči Bruselu společně s faktem, že Platforma směnila obhajobu národních zájmů za politický profit svých elit.

Volební výsledek umožní pravicovému Právu a spravedlnosti vládnout většinově a s podporou vlastního presidenta. Vzniklo unikátní uspořádání na které, jak lze usoudit z volební podpory, polská veřejnost čeká.

Silným a přirozeným volebním tématem konzervativců byla rodina. Skutečnost, že do Bruselu začne zajíždět polská vládní delegace hájící konzervativní názory, nebude na jednáních, většinou ideově levicově liberálních, evropských elit nijak positivně vítána. Pokud jde o genderové otázky, o otázky soužití a sňatků osob stejného pohlaví, o společensky citlivou problematiku interrupcí či genových experimentů, jsou pozice PiS dramaticky odlišné od bruselských.

Výrazný volební výsledek pravice konzervativního presidenta Dudu posílil. Andrzej Duda před nedávnem vetoval dodatek rozšiřující Kyotský protokol a v souladu s politikou PiS se postavil na stranu zájmů polského hospodářství. I tento signál, který má podstatný zahraničně politický přesah, posiluje naděje na racionální postoje budoucí vlády PiS v EU. Polská pravice dlouhodobě brání polskou měnu a je proti přijetí eura.

Rezervovanost polské pravice vůči Bruselu má ovšem své meze. Být „prounijní“ nebo “protiunijní“ je důsledně určováno sledováním polských zájmů, které bývají obvykle ztotožňovány se schopností nasměrovat do země co možná nejvíce „evropských“ dotačních peněz. Nejviditelnějším příkladem jsou bohaté agrární dotace.

Další naděje, které lze s politikou PiS spojovat, vyplývají z postojů polské pravice k současnému hlavnímu politickému problému: přílivu běženců z islámského světa. Volební kampaň ukázala, že nová vláda bude mít ve způsobu jak řešit toto ohrožení evropské civilizace podstatně blíž například k postojům Viktora Orbána než Angely Merkelové.

Kde však téměř s jistotou nelze očekávat změnu žádnou, jsou vztahy polské pravicové politické reprezentace k Rusku a USA. Politika PiS byla a je k Moskvě velmi vyhraněná. Vychází z historických polských střetů s carským Ruskem i Sovětským svazem. V roce 2010 byly její protiruské animozity umocněny tragickou havárií vládního letadla, z jejíž údajné organizace PiS vášnivě obviňuje Rusko. I proto jsou vztahy současné polské pravice k východnímu sousedovi určovány podezíravostí a nedůvěrou.

Stejně jako Občanská platforma bude polská pravicová vláda pokračovat v naprosto nekritické proamerické politice namířené proti Rusku, bude usilovat o zajištění trvalé přítomnosti amerických jednotek v Polsku, bude válečnicky naladěným členem NATO a bude podporovat vyšší vládní výdaje na zbrojení.

Polská pravice se po osmi letech vrací k moci, což je dobře. Její návrat je rozhodný a silný. Poláci jí svěřili mandát spojený s vysokou důvěrou. I přesto zůstane Polsko zemí mezi Východem a Západem – se všemi svými nadějemi, obavami i stereotypy.

Ivo Strejček

11. listopadu 2015  

 

 

 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus