Zavedení agenta provokatéra do českého právního a bezpečnostního systému je sice populární, ale slepou uličkou k potírání korupce. Ta je přímým produktem mocného státu s vysokou mírou byrokratického rozhodování. Je důsledkem nepřiměřeně vysokých daní, nedůvěry ve svobodné jednání jednotlivců, vysoké míry přerozdělování a nepřehledného prostředí dotací „na všechno“.

Korupční prostředí významně rozšířily i nesrozumitelné a komplikované evropské dotace, u jejichž získání stěží rozhoduje kvalita projektu, o to víc však umně vyšlapaná cestička z kanceláře A do kanceláře B. Příliš rychle jsme si zvykli na žití ve společnosti blahobytu, bez zodpovědnosti a rizika za vlastní rozhodování. Odevzdali jsme státu moc rozhodovat za nás, a on se nám odvděčil záplavou nadbytečných regulačních opatření. Jak jednoduché je vpravit do všech těch regulací podmínky výhodné pro tu či onu firmu prostřednictvím spřátelených kamarádíčků z daného ministerstva.

Institut provokatéra sám o sobě nezprůhlední tolik sporná výběrová řízení, nezvýší míru transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky, významně nesníží počet jednotlivých úředních úrovní a sumu byrokratů rozhodujících o přidělení dotace, neomezí regulatorní prostředí ani výši odváděných daní. Uzákonění korupci provokujícího agenta s sebou nese (kromě neblahých historických reminiscencí) také řadu otázek etických. Jaké parametry odborné a lidské bude muset onen policista splňovat? Kdo takové parametry bude určovat a jak budou kontrolovány? Kdo bude spravedlivě a objektivně vytipovávat objekty podezřelé z korupčního jednání? Není agent provokatér pouze jednou z dalších cest vyřizování si vzájemných účtů? A lze zcela vyloučit i roli „dvojitého agenta“?

Je iluzí si myslet, že se dá korupce zcela ze společnosti vymýtit. Vždy budou existovat jedinci, hledající touto cestou vlastní prospěch. Míra korupce ale bude tím menší, čím odhodlanější bude politické prosazování principů malého státu.

Agent provokatér moc státu nad našimi životy zvětšuje. Proto není řešením.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus