Pozvánka: podzimní seminář Institutu pro studium ekonomiky a politiky, 11. prosince 2014

Letošní podzimní seminář ISEP (vše o ISEP a další informace na www.isep.cz) se bude, přirozeně, zabývat vývojem v minulých 25 letech v této zemi. Chceme však jít o kousek dál, než všechny semináře pořádané na toto téma v minulých týdnech. Chtěli bychom se zamyslet na budoucím směřováním České republiky (doma i v zahraničí), i na úskalích, která nás mohou v budoucnu čekat a - a co s tím.

Pokud chcete a máte zájem, pak seminář se koná na Vysoké škole ekonomické a vystupující jsou velmi zajímaví. Seminář se, jako obvykle, bude skládat ze dvou částí: nejprve vystoupí spíkři, pak budou mít možnost na svá vystoupení vzájemně reagovat a ve druhé části budete moci klást dotazy či formulovat vaše vlastní postřehy.

Foto:: 
Kategorie: