Odpověď na otázku záříjového vydání Newsletteru Institutu Václava Klause

Dnešní Irák, ale i osudy dalších zemí Blízkého východu, jsou ukázkou toho, jakou katastrofu způsobily vojenské intervence Západu posledního desetiletí. Není na čase přehodnotit dosavadní český postoj k těmto konfliktům?

Změna českého postoje by byla žádoucí a s ohledem na zcela viditelné a hrozivé důsledky počínání Západu v těchto částech světa, i nutná. Nemyslím ale, že k ní dojde. Jednak proto, že v ČR neexistuje žádná relevantní politická síla, která by takovou změnu byla schopna formulovat, vysvětlit a obhajovat, jednak proto, že nezávislá česká zahraniční politika prosazující české zájmy už neexistuje. Je plně podřízena centralizované zahraniční politice EU. Neočekávám, že by se na evropských radách toužili vyrovnávat s odpovědí na otázku obecnější ale fundamentální: proč Západ aktivisticky, nadšeně a všemi prostředky napomáhal rozbít geopolitickou situaci v severní Africe a na Blízkém Východě? Proč tak činil, když takové počínání bylo zjevně v rozporu s jeho ekonomickými i bezpečnostními zájmy? Nevěřím, že by si evropští politikové byli ochotni připustit, že odpověď nelze hledat ani v Libyi ani v Iráku, ale ve výkonu současných zahraničních politik EU a USA. Západ nahradil obhajobu zájmů ideologickým exportem vlastních hodnot „za každou cenu“. Bez ohledu na odlišnosti kulturní, sociální, náboženské i ekonomické. Nepřipouští si, že by „jeho“ hodnoty mohly být v jiných částech světa zpochybňovány, považovány za cizorodé či odmítány. V důsledku se tak neprosazují cíle, které si Západ chybně naplánoval, ale v tamních podmínkách vedou k chaosu, rozvratu a proto růstu nenávisti vůči Západu a jeho hodnotám. Dnešní strašidelná situace na Blízkém Východě (a bohužel už nejen tam) je důsledkem západního mýtu o předurčenosti ke globálnímu vítězství liberální demokracie a povinnosti Západu své hodnoty jiným - bez respektu k přirozeným odlišnostem - vnutit. Ne, bohužel nevidím, že by byl Západ ochoten kriticky svůj zahraničněpolitický přístup měnit a proto ani očekávám změnu českého postoje.

3. srpna 2014

Kategorie: