Jak na slučování středních škol na Vysočině?

Ve stínu řešení krize vyvolané akcí části nemocničních lékařů "Děkujeme, odcházíme" se dokončuje koncepce rady kraje Vysočina na slučování středních škol. Jde o opatření velmi závažné. Chyby se mohou vymstít nejen studentům a jejich učitelům, ale zejména budoucí prosperitě země.

Demografický vývoj

Je nesporné, že celý evropský prostor má problémy s demografickým vývojem. Rodí se stále méně dětí. Rozumná politika na tuto neblahou skutečnost musí reagovat. Zejména proto je třeba prosadit penzijní reformu, modernizovat zdravotní a sociální systémy. Dopady pociťuje i školství - méně narozených dětí znamená méně žáků a studentů.

Úroveň vzdělávání a slučování škol

Příčiny stavu, ve kterém toho "rodiče začínají umět a znát víc než jejich děti", jsem v některých mých minulých textech popisoval. Socialisty zvolený postup ve slučování škol však znamená další hrozbu pro celkové snížení úrovně vzdělávání. Navrhovaný podivný mix škol, které toho spolu mají obsahově málo společného, úroveň znalostí jejich studentů sotva zvýší.

Co s víceletými gymnázii?

Jedním z navrhovaných opatření radou kraje Vysočina (ČSSD) je významná redukce víceletých gymnázií. Opírá se ve svém rozhodnutí o stanovisko dotázaných ředitelů základních škol, kteří omezení počtu víceletých gymnázií důrazně podporují. To není nic překvapivého. Odchod nadaných dětí z jejich škol po pátém ročníku znamená "odsátí" talentů. Intelektuální úroveň základních škol je ochuzena, pedagogům se pracuje obtížněji, žákovské kolektivy postrádají konkurenci vědomostí a upadají do průměru.

Ale ptát se ředitelů základních škol na to, zda rušit síť víceletých gymnázií, je totéž, jako jít k prodejci automobilů pro radu, zda si koupit vůz u něho nebo u jeho konkurence.

Víceletá gymnázia svoje místo v systému vzdělávání mají. Soustřeďují do svých tříd talentované studenty, zvyšují přirozenou konkurenci mezi nimi, což v kombinaci s podnětným prostředím střední školy znamená žádoucí vysokou kvalitu takto získaného vzdělání. Dá se očekávat, že nadaní studenti se stanou špičkovými specialisty ve svých oborech a hnacími motory budoucí hospodářské úrovně ČR.

Socialisté navíc s podezřením nahlížejí na tyto studenty jako na budoucí elity, což u nich "komplex z víceletých gymnázií" zvyšuje.

Učební obory

Řemesla v Čechách jsou málem na vymření. Může za to, mimo jiné, letitá politika "inflace maturit". Proč by studenti nastupovali na učební obory s cílem získat dva tři výuční listy, když pohodlně a bez obtíží absolvují střední školu s maturitou.

Selektivní podporu učebním oborům tak, jak je navrhována v materiálu kraje Vysočina (podpora učebním oborům automechanik - opravář zemědělských strojů), považuji z tohoto pohledu za chybný krok.

Podstata nechuti jít "jenom do učení" finanční subvence nevyřeší. Změna musí být strukturální. Musí souviset s renesancí náročné maturitní zkoušky a se vstupem soukromých firem do učňovského vzdělávání.

Jedno město, jedna střední škola

Za katastrofální lze považovat návrh socialistů z Vysočiny sloučit na území jednoho města všechny stávající střední školy do střední školy jediné.

Lze sloučit odborné učiliště se zdravotní školou, s místní průmyslovkou a gymnáziem? Jasně, na papíře ano. V realitě ale pouze za cenu snížení úrovně poskytovaného vzdělání (unifikace nic jiného nemůže přinést) a odchodu těch nejlepších pedagogů mimo obor.

Zajímavé na dostupných materiálech je to, že ekonomická úspora takto pojatého řešení není nikde vyčíslena. Řekl bych, že je v kontextu další destrukce vzdělávání cestou sporného slučování středních škol, zanedbatelná.

Politici, ne byrokraté

Navrhovaný postup, jak slučovat střední školy v kraji Vysočina, je třeba především odejmout z rukou úředníků. Tak citlivé kroky musí navrhnout politici, kteří svá rozhodnutí budou zdůvodňovat svým voličům a ponesou přímou (a kontrolovatelnou) odpovědnost za svá rozhodnutí.

Kategorie: